Język angielski

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szanowni Państwo,

Oddając w Państwa ręce poniższy zbiór pomysłów chciałybyśmy zachęcić Państwa do współpracy w celu umożliwienia dzieciom przyjemnej i efektywnej nauki języka angielskiego.
Długoletnia praca z dziećmi na różnych poziomach nauczania uświadomiła nam, jak ważną rolę w rozwijaniu umiejętności językowych odgrywają rówieśnicy, nauczyciele, ale przede wszystkim Państwo jako rodzice.
Dzieci z przyjemnością uczą się języka w szkole. Warto więc wykorzystać ten zapał, utrwalać i pogłębiać ich wiedzę również w domu. Nie mamy tu na myśli formy dodatkowych lekcji, tak powszechnych obecnie korepetycji, ale znalezienie kilku minut na popołudniową „rodzinną zabawę z językiem”. Uważamy bowiem, że Państwa zaangażowanie i dostrzeganie nawet najdrobniejszych sukcesów w nauce Waszych dzieci jest dla nich najsilniejszym bodźcem i zachętą do dalszych wysiłków i pracy.
Nasze pomysły mogą wykorzystać zarówno Ci z Państwa, którzy władają językiem angielskim, jak i Ci, którzy go nie znają. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i wybrania tych, które Państwu odpowiadają. Prosimy również pamiętać, że z dzieckiem ćwiczyć może każdy członek rodziny, a kluczem do sukcesu jest przede wszystkim systematyczna praca.
Nasza lista jest listą otwartą. Każdego z Państwa zachęcamy do dopisywania propozycji nowych zadań, gier i zabaw.

Joanna Dziwanowska
Danuta Matczuk

PRZEWODNIK – gry i zadania

PLAKATOMANIA. Zabawy te wymagają przygotowania z dzieckiem plakatu (plakatów), pomagającego w nauce nowego słownictwa. Plakat może być zawieszony na stałe w pokoju dziecka. Wszystkie plakaty powinny być na bieżąco uzupełniane słówkami z lekcji.

WERSJA 1 – PLAKAT OBRAZKOWY
Każde nowe słowo poznawane przez dziecko jest ilustrowane na plakacie. Obrazki powinny być podpisane wyrazami angielskimi.

WERSJA 2 – PLAKAT ALFABETYCZNY
Na plakacie wypisane są jedna pod drugą wszystkie litery alfabetu, do których dziecko systematycznie dopisuje poznawane na lekcjach wyrazy angielskie zaczynające się na daną literę. Plakat można ozdobić małymi rysunkami lub wpisywać wyrazy kolorowymi długopisami.

WERSJA 3 – PLAKAT KATEGORII
Plakat dzielimy na kilka części. Mogą one mieć kształt figur geometrycznych, mogą być to kolorowe kartki przyklejone na plakat lub zwykłe linie oddzielające części. Poszczególne części oznaczają różne kategorie, do których dziecko wpisuje słówka ze względu na tematykę, np. zwierzęta, kolory, liczby.

MAŁY SKRYBA. Zadania mają na celu przede wszystkim ćwiczenie umiejętności poprawnego zapisu słów angielskich przy jednoczesnym rozwijaniu małej motoryki.

WERSJA 1 – KRÓTKI TEST
Należy przygotować 5-10 słówek w języku polskim (najlepiej te aktualnie omawiane podczas lekcji w szkole) i poprosić, aby dziecko zapisało ich angielskie odpowiedniki na kartce. Nie zapominajmy o wspólnym sprawdzeniu zgodności słów z zapisem w zeszycie.

WERSJA 2 – KRÓTKI TEST Z KARTAMI
Rodzic może wykorzystać przygotowane do poprzednich zabaw karty jedno- lub dwustronne. Zamiast dyktować dziecku słowa, może wybrać kilka kart z polskimi wyrazami, których angielskie odpowiedniki dziecko wpisze na kartce.

WERSJA 3 – ODMIANA MAŁEGO PROFESORA
Tym razem to dziecko robi krótki test rodzicowi, który potem sprawdza, a nawet wystawia ocenę.

WERSJA 4 – ZESZYT DOMOWY
Rodzic zakłada dziecku mały zeszyt 16-32 kartkowy, w którym codziennie będzie mogło ćwiczyć pisownię słów, notując dany wyraz kilkakrotnie.
Uwaga! Zawsze należy sprawdzić zgodność zapisu słów z zeszytem przedmiotowym.

KARTY. Zabawy te wymagają przygotowania dwóch zestawów kart – jedno i dwustronnych. Karty najlepiej wykonać ze sztywnego kartonu lub bloku technicznego. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie dziecka w wykonywanie kart, należy jednak zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania i czytelność słów. Karty nie muszą być duże, wystarczą bloczki około 5cm na 4cm. Proponujemy, aby przed rozpoczęciem zabaw z kartami rodzic przygotował dla siebie listę umieszczonych na kartach słów w języku polskim i angielskim, do której będzie mógł się odwołać podczas wszystkich gier.

WERSJA 1 – KARTY DWUSTRONNE
Po jednej stronie karty należy wpisać słowo angielskie, po drugiej jego polski odpowiednik.

ZABAWA 1 – ODBIERZ MI KARTY
Rodzic występuje w roli bankiera trzymającego wszystkie karty w jednym pliku. Z pliku kart dziecko wybiera jedną, czyta polskie słowo i podaje angielskie tłumaczenie. Jeżeli zrobi to prawidłowo – zatrzymuje kartę, jeśli nie – czyta prawidłową odpowiedź, ale kartę przekazuje rodzicowi, który odkłada ją w dowolne miejsce pliku. Zabawa trwa tak długo, aż dziecko zbierze wszystkie karty. Grę można skrócić ustalając wcześniej, ile kart dziecko powinno zdobyć danego dnia lub w danym czasie, np. przez 10 minut.

ZABAWA 2 – MAŁY ODKRYWCA
Rodzic rozkłada na stole wszystkie karty słowami angielskimi do góry. Zadaniem dziecka jest znalezienie słowa wskazanego przez rodzica w języku polskim, np. „znajdź jabłko”, „znajdź kota” itp. Jeżeli dziecko zrobi to poprawnie, otrzymuje jeden punkt. Gra kończy się, gdy dziecko zdobędzie ustaloną wcześniej liczbę punktów.

ZABAWA 3 – KALEJDOSKOP
Rodzic tasuje karty i układa je tak, by wierzchnia strona części z nich ukazywała słowa polskie, a części – angielskie. Dziecko bierze pierwszą kartę z pliku, czyta głośno słowo polskie lub angielskie i podaje jego odpowiednik w drugim języku. Po odwróceniu karty można sprawdzić, czy powiedziało poprawnie, czy popełniło błąd. Jeśli znało odpowiedź – zabiera kartę, jeśli nie – odkłada ją na spód pliku. Gra kończy się, gdy dziecko przejmie cały plik.

WERSJA 2 – KARTY JEDNOSTRONNE
Przygotowujemy pary kart. Na jednej z nich wpisujemy słowo angielskie, na drugiej jego polski odpowiednik.

ZABAWA 1 – TRADYCYJNE MEMO
Rozkładamy karty na stole wyrazami do dołu. Dziecko odkrywa dowolne dwie karty i sprawdza czy tworzą parę (np. red-czerwony). Jeśli tak, zabiera karty i ma prawo do kolejnego ruchu. Jeśli nie, zakrywa karty, a kolejka przechodzi na rodzica. Gra kończy się, gdy wszystkie karty dobrane parami.Uwaga! Nie ma znaczenia czy rodzic zna język angielski. Osobą weryfikującą poprawność pary słów jest dziecko.

ZABAWA 2 – BYSTRE OKO
Karty ze słowami angielskimi leżą na stole napisem do góry. Rodzic trzyma w ręku karty z wyrazami polskimi. Na polecenie np. daj mi „jabłko”, „czerwony”, „osiem” itp., dziecko musi odnaleźć wśród rozłożonych kart angielski odpowiednik słowa, zanim rodzic doliczy do pięciu. Jeżeli dziecko wykona zadanie poprawnie, otrzymuje 1 punkt. Jeśli nie zdąży lub pomyli słowa, rodzic odejmuje mu 1 punkt. Gra kończy się, gdy rodzic zapyta o wszystkie słowa ze swojej talii. Grę warto powtarzać i porównać wyniki osiągane przez dziecko.Uwaga! Podczas zabawy dziecko nie gromadzi kart, lecz pozostawia je cały czas na stole.

ZABAWA 3 – MAŁY PROFESOR
W tej grze rodzic występuje w roli ucznia. Dziecko dostaje karty z wyrazami po angielsku a rodzic z wyrazami po polsku. Pokazując swoją kartę, dziecko wymawia głośno słowo. Zadaniem rodzica jest powtórzenie słowa i znalezienie polskiego odpowiednika wśród swoich kart. Uwaga! Szczególnie zachęcamy do tej zabawy rodziców, którzy nie znają języka angielskiego. Dziecko będzie czerpało wielką przyjemność z możliwości przejęcia roli nauczyciela.

ZABAWA 4 – STUDIO NAGRAŃ
Należy uporządkować i rozłożyć karty parami (ang-pol), oraz przygotować magnetofon i kasetę. Zadaniem dziecka jest wolne przeczytanie każdej pary słówek i nagranie ich. Nagranie należy przesłuchać i upewnić się, czy wszystkie wyrazy są wypowiedziane wyraźnie. Jeśli rodzic nie jest pewien poprawności fonetycznej nagranych słów, wystarczy przekazać kasetę nauczycielowi, który sprawdzi nagranie. Kaseta może być później wykorzystywana do samodzielnych powtórek słownictwa.

 

KILKA SŁÓW NA KONIEC
Pamiętajmy, że warunkiem efektywnych działań domowych jest zaglądanie do zeszytu przedmiotowego, w którym znajdą Państwo listy wszystkich słów omawianych na lekcjach. Zachęcamy również do sprawdzania zadań domowych. Mamy tu na myśli nie tyle poprawność merytoryczną, lecz samo wykonanie pracy, staranność i estetykę.
Liczymy na to, że z zapałem włączą się Państwo w nasze działania, a przewodnik ten zainspiruje Państwa do szukania własnych rozwiązań. Chętnie wysłuchamy opinii na temat naszego pomysłu, a także sugestii dotyczących ewentualnych zmian.
Życzymy powodzenia.

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK