Szkoła z klasą

Już po raz piąty nasza szkoła bierze udział w działaniach w ogólnopolskim programie edukacyjnym Szkoły z Klasą 2.0.

Program Szkoła z Klasą realizowany jest nieprzerwanie od 2002 roku. Od edycji 2016/2017 jego koncepcja oparta jest na metodzie design thinking (DT), która zaczerpnięta została z biznesu i która to pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby.

Wprowadzanie zmian odpowiadających na potrzeby całej społeczności szkolnej to zadanie dla dobrze zorganizowanej i współpracującej grupy, dlatego w programie tym działamy zgodnie z przesłaniem Wespół w zespół i hasłem: Weź szkołę w swoje ręce. Podczas realizacji programu pragniemy włączać dzieci i młodzież do działań, oddawać im głos i się w niego wsłuchiwać.

Głównym celem poprzedniej edycji, w której braliśmy udział, było propagowanie wśród uczniów czytania i odkrywania. W tym roku stawiamy na Wiedzę Użyteczną. Wiedza praktyczna to konkretne umiejętności. Chcemy, by nasi uczniowie widzieli związek ze zdobywanymi kompetencjami a możliwością wykorzystania ich w codziennych sytuacjach.
Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo, dlatego w Szkole z Klasą 2.0. utworzyliśmy zespół, w którego skład wchodzą nauczyciele: p. Małgorzata Juszczak, p. Adam Chojnacki, p. Michał Domagalski, p. Joanna Dziwanowska, p. Katarzyna Gusztaf, p. Julietta Jones, p. Monika Kleczewska, p. Ilona Lech- Przybyszewska, p. Ilona Pieczyńska i p. Michał Ulanowski, a nad poprawnym przebiegiem prac czuwa szkolny koordynator p. Anna Chmiel.

Praca przebiegać będzie w czterech etapach, w ramach których zespół będzie miał do wykonania konkretne zadania. W pierwszym półroczu każdy nauczyciel biorący udział w programie przeprowadzi z uczniami 3 lekcje w obszarze wiedzy użytecznej, drugie półrocze poświęcone będzie realizacji projektów edukacyjnych prowadzonych przez uczniów. Na zakończenie programu odbędzie się Szkolny Festiwal 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli), a najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane będą na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie.

 

Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY