Kadra-pracownicy
Natalia Litwinowicz
prowadząca szkołę
Magdalena Rychlik
prowadząca szkołę

nauczycielka historii
Małgorzata Knobel 
dyrektor szkoły

nauczycielka języka niemieckiego
Małgorzata Juszczak
z-ca dyrektora
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Cyranek
nauczycielka edukacji przedszkolnej
   
Natalia Wajchert 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
doradztwo zawodowe
Elżbieta Dziadura 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
tutor
Aleksandra Majewska 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
logopeda
Joanna Romanowska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
tutor
Anna Kaźmierczak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Lilla Dauksza-Falender
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Izabella Błaszak-Majchrowicz
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Wiciak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Michał Domagalski
nauczyciel języka polskiego, tutor
nauczyciel etyki
biblioteka

Edyta Musiał
nauczycielka języka polskiego

biblioteka

 
nauczycielka języka polskiego
Anna Kuźniak
nauczycielka historii
naucycielka WOS, WDŻWR
Joanna Dziwanowska
nauczycielka języka angielskiego

nauczycielka English IT
Karolina Kujath
nauczycielka języka angielskiego
Barbara Bajer
nauczycielka języka angielskiego

Katarzyna Gusztaf
nauczycielka języka angielskiego

tutor

Agnieszka Sobkowiak
nauczycielka języka angielskiego
nauczycielka języka hiszpańskiego
tutor
Rafał Ziętkiewicz
nauczyciel języka angielskiego
Michael Robinson
native speaker
Martha Bailey
native speaker
Krzysztof Frątczak
nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel języka rosyjskiego
  nauczycielka języka hiszpańskiego
Monika Kleczewska
nauczycielka informatyki,
administrator szkolny
Renata Bartoszewska
nauczycielka matematyki
Magdalena Opieka
nauczycielka matematyki
Anna Chmiel
nauczycielka matematyki
nauczycielka informatyki
Anna Sobiak
nauczycielka informatyki
Ilona Lech-Przybyszewska
nauczycielka chemii,
nauczycielka biologii
tutor
Agnieszka Zielazek
nauczycielka geografii
Karolina Konieczna
nauczycielka plastyki,
nauczycielka techniki
Patryk Pluciński
nauczyciel EDB
nauczyciel przyrody
 

Aleksandra Śliwińska
nauczycielka muzyki

Kamila Dembecka-Sobierajewicz
szachy
Iwona Głowska
nauczycielka wychowania fizycznego
Aneta Ubysz
nauczycielka tańca, rytmiki
Karol Zdunek
nauczyciel wychowania fizycznego
Marcin Stachowiak
nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa Awzan
religia
Anna Łuczak
nauczycielka wychowania fizycznego
 
Lidia Krobska
pielęgniarka
Adrianna Mielcarek
psycholożka szkolna
nauczycielka technik uczenia
Magdalena Sczaniecka
sekretariat
Aldona Wróblewska
sekretariat
Alina Pajor
kuchnia
Andrzej Brzeźniak
pracownik techniczny