Kadra-pracownicy
Natalia Litwinowicz
prowadząca szkołę
Magdalena Rychlik
prowadząca szkołę

nauczyciel historii
Małgorzata Knobel 
dyrektor szkoły

nauczycielka języka niemieckiego
Małgorzata Juszczak
z-ca dyrektora
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: m.juszczak@elfnet.edu.pl
Elżbieta Cyranek
nauczycielka edukacji przedszkolnej
e-mail: e.cyranek@elfnet.edu.pl
   
Natalia Wajchert 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
doradztwo zawodowe
e-mail: n.wajchert@elfnet.edu.pl
Elżbieta Dziadura 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
tutor

e-mail: e.dziadura@elfnet.edu.pl
Aleksandra Majewska 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
logopeda
e-mail: a.majewska@elfnet.edu.pl
Joanna Romanowska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
tutor

e-mail: j.romanowska@elfnet.edu.pl
Anna Kaźmierczak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: a.kazmierczak@elfnet.edu.pl
Lilla Dauksza-Falender
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: l.dauksza@elfnet.edu.pl
 
Izabella Błaszak-Majchrowicz
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: i.majchrowicz@elfnet.edu.pl

 
Małgorzata Wiciak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: m.wiciak@elfnet.edu.pl
Michał Domagalski
nauczyciel języka polskiego, tutor
nauczyciel etyki
biblioteka
e-mail: m.domagalski@elfnet.edu.pl

 

Edyta Musiał
nauczycielka języka polskiego

biblioteka
e-mail: e.musial@elfnet.edu.pl

Grażyna Olechnowicz
nauczycielka języka polskiego
biblioteka

e-mail: g.olechnowicz@elfnet.edu.pl
Anna Kuźniak
nauczycielka historii,
naucycielka WOS, WDŻWR
e-mail: a.kuzniak@elfnet.edu.pl

 
Joanna Dziwanowska
nauczycielka języka angielskiego

nauczycielka English IT, informatyki
e-mail: j.dziwanowska@elfnet.edu.pl
Karolina Kujath
nauczycielka języka angielskiego
e-mail: k.kujath@elfnet.edu.pl
Barbara Bajer
nauczycielka języka angielskiego
e-mail: b.bajer@elfnet.edu.pl
Katarzyna Gusztaf
nauczycielka języka angielskiego, tutor

nauczycielka informatyki
e-mail: k.gusztaf@elfnet.edu.pl
Michał Ulanowski
nauczyciel języka angielskiego
e-mail: m.ulanowski@elfnet.edu.pl
Rafał Ziętkiewicz
nauczyciel języka angielskiego
e-mail: r.zietkiewicz@elfnet.edu.pl
Michael Robinson
native speaker
e-mail: m.robinson@elfnet.edu.pl
Martha Bailey
native speaker
e-mail: m.bailey@elfnet.edu.pl

 
Krzysztof Frątczak
nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel języka rosyjskiego
e-mail: k.fratczak@elfnet.edu.pl
Agnieszka Sobkowiak
nauczycielka języka angielskiego, tutor

nauczycielka języka hiszpańskiego
e-mail: a.sobkowiak@elfnet.edu.pl
Monika Kleczewska
nauczycielka informatyki,
administrator szkolny

e-mail: m.kleczewska@elfnet.edu.pl
Anna Sobiak
nauczycielka informatyki,
e-mail: a.sobiak@elfnet.edu.pl
Renata Bartoszewska
nauczycielka matematyki
e-mail: r.bartoszewska@elfnet.edu.pl

 
Adam Chojnacki
nauczyciel fizyki,

nauczyciel matematyki
e-mail: a.chojnacki@elfnet.edu.pl
Magdalena Opieka
nauczycielka matematyki
e-mail: 
m.opieka@elfnet.edu.pl
 
Anna Chmiel
nauczycielka matematyki

nauczycielka informatyki
e-mail: a.chmiel@elfnet.edu.pl
 
Ilona Lech-Przybyszewska
nauczycielka chemii,
nauczycielka biologii, tutor

e-mail: i.przybyszewska@elfnet.edu.pl
Agnieszka Zielazek
nauczycielka geografii
e-mail: a.zielazek@elfnet.edu.pl
Karolina Konieczna
nauczycielka plastyki,
nauczycielka techniki
e-mail: k.konieczna@elfnet.edu.pl
Patryk Pluciński
nauczyciel EDB
nauczyciel przyrody

e-mail: p.plucinski@elfnet.edu.pl
 

Aleksandra Śliwińska
nauczycielka muzyki
e-mail: a.sliwinska@elfnet.edu.pl

Kamila Dembecka-Sobierajewicz
szachy
e-mail: k.dembecka@elfnet.edu.pl
Iwona Głowska
nauczycielka wychowania fizycznego
e-mail: i.glowska@elfnet.edu.pl
Aneta Ubysz
nauczycielka tańca, rytmiki
e-mail: a.ubysz@elfnet.edu.pl
Karol Zdunek
nauczyciel wychowania fizycznego
e-mail: k.zdunek@elfnet.edu.pl
Marcin Stachowiak
nauczyciel wychowania fizycznego
e-mail: m.stachowiak@elfnet.edu.pl
Ewa Awzan
religia
e-mail: e.awzan@elfnet.edu.pl
Anna Łuczak
nauczycielka wychowania fizycznego
e-mail: a.luczak@elfnet.edu.pl
 
Lidia Krobska
pielęgniarka
e-mail: l.krobska@elfnet.edu.pl
Adrianna Mielcarek
psycholożka szkolna
nauczycielka technik uczenia
e-mail: 
a.mielcarek@elfnet.edu.pl
Magdalena Sczaniecka
sekretariat
e-mail: sekretariat@szkolapol-ang.pl
              m.sczaniecka@elfnet.edu.pl
Aldona Wróblewska
sekretariat
e-mail: a.wroblewska@elfnet.edu.pl
Alina Pajor
kuchnia
Andrzej Brzeźniak
pracownik techniczny