Wsparcie psychologiczne

   Nazywam się Lena Smolarek, jestem psychologiem ze specjalizacją w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam poprzez pracę w oświacie (V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu), Centrum Zdrowia Psychicznego (Mind Health, Poznań), udzielanie konsultacji online (Twój Psycholog) oraz podczas wolontariatów i praktyk, m.in. w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego oraz londyńskiej organizacji Polish Psychologist’s Association. Odbyłam liczne szkolenia w zakresie pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń i chorób psychicznych (m.in.: zaburzenia lękowe, OCD, samookaleczenia, depresja), interwencji kryzysowej oraz pomocy osobom doświadczającym przemocy. Obecnie jestem w trakcie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera. Prowadzę zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, warsztaty, techniki uczenia się oraz udzielam konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualne konsultacje dla uczniów/ rodziców/ nauczycieli.

Droga Uczennico, drogi Uczniu!

Młodość to czas odkrywania: świata, relacji z ludźmi i samego siebie. Podczas tej drogi spotkają Cię wzloty i upadki. Chcę być Twoim sprzymierzeńcem w tej pełnej wyzwań przygodzie.

Psycholog mgr Lena Smolarek - Olek
l.smolarek@elfnet.edu.pl