Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
2019/2020

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum

Opiekun:

 

Przewodniczący:
 


Reprezentant szkoły podstawowej:

 

Cele Samorządu Szkolnego:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się, klimatu w szkole,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji,
  • pomoc innym w ramach wolontariatu.
500x500

Andrzejki

2018-11-30

500x500

Dzień KEN

2018-10-15

500x500

Dzień Kobiet

2018-03-08

500x500

Walentynki

2018-02-14

500x500

Andrzejki 2017

2017-12-05