Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
2020/2021

 

Opiekunowie: Lilla Dauksza - Falender i Agnieszka Sobkowiak
 

Przewodnicząca: Dominika Bomba - 7a
 

Zastępcy: Nina Mroczek i Julian Staszczyk -7a

 

Cele Samorządu Szkolnego:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się, klimatu w szkole,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji,
  • pomoc innym w ramach wolontariatu.
500x500

Andrzejki 2020

2020-11-30

500x500

KEN

2020-10-14

500x500

Święto Dyni

2020-09-26

500x500

Walentynki

2020-02-14

500x500

Dyskoteka

2020-02-03

500x500

Dzień Piżamy

2019-12-03

500x500

Andrzejki 2019

2019-11-30