Sport w szkole

 

Troska o sprawność ruchową i umożliwianie uczniom uprawiania różnych dyscyplin sportowych to opłacalna i niezbędna dla harmonijnego rozwoju każdego dziecka „inwestycja”, której poświęcamy w naszej szkole wiele uwagi.
Zaangażowana, fachowa kadra, atrakcyjne i dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przynoszą oczekiwane efekty. Nasi uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach sportowych sekcji oraz w licznych szkolnych i międzyszkolnych zawodach.

 

Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY