Scrabble w edukacji wczesnoszkolnej

Program nie służy jedynie popularyzacji standardowych reguł gry w Scrabble® oraz już istniejących jej wariantów, ale poprzez swoją innowacyjność daje szansę wprowadzenia wielu nowych zastosowań gry, które wspomogą proces edukacji. W swoich działaniach opieramy się na programie „Scrabble w szkole” stworzonym przez Polską Federację Scrabble (PFS). W tym roku przygodę ze Scrabblami rozpoczyna klasa 1a.

  1. Pomaga przezwyciężyć lęk przed szkołą (szczególnie u najmłodszych)
  2. Rozwija kreatywność
  3. Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.
  4. Pobudza i rozwija wyobraźnię dzieci i młodzieży
  5. Uczy współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji
  6. Pomaga przyswoić materiał w przyjemny sposób poprzez zabawę
  7. Wyzwala w uczniach chęć działania, co przekłada się na konieczną w procesie lekcyjnym tzw. energię grupową.