Kadra szkolna
Natalia Litwinowicz
prowadząca szkołę
Magdalena Rychlik
prowadząca szkołę
nauczycielka historii
Małgorzata Knobel
dyrektorka szkoły
nauczycielka języka niemieckiego
Małgorzata Juszczak
zastępczyni dyrektorki
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Cyranek
nauczycielka edukacji przedszkolnej
Anna Kaźmierczak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Lilla Dauksza-Falender
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Dziadura
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
tutorka
Izabella Błaszak-Majchrowicz
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Natalia Wajchert
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i doradztwa zawodowego

Joanna Romanowska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
tutorka
pedagożka szkolna

Aleksandra Majewska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
logopedka

Agnieszka Kempińska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Ziętkiewicz
nauczyciel języka angielskiego
Edyta Musiał
nauczycielka języka polskiego
bibliotekarka
Michał Domagalski
nauczyciel języka polskiego, tutor
nauczyciel etyki
bibliotekarz
Urszula Grzegorczyk
nauczycielka języka polskiego
bibliotekarka
Anna Kuźniak
nauczycielka historii
naucycielka WOS, WDŻWR
Joanna Dziwanowska
nauczycielka języka angielskiego
nauczycielka English IT
Karolina Kujath
nauczycielka języka angielskiego
Katarzyna Gusztaf
nauczycielka języka angielskiego
tutorka
Barbara Bajer
nauczycielka języka angielskiego
Michael Robinson
native speaker
  Selena Sahadeo
native speakerka
Krzysztof Frątczak
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel języka rosyjskiego
Maria Fornalczyk
nauczycielka języka hiszpańskiego
Renata Bartoszewska
nauczycielka matematyki
Magdalena Prymus
nauczycielka matematyki
Monika Kleczewska
nauczycielka informatyki,
administrator szkolny
Klementyna Lewińska
nauczycielka fizyki
Ilona Lech-Przybyszewska
nauczycielka chemii,
nauczycielka biologii
tutorka
Anna Sobiak
nauczycielka informatyki
Patryk Pluciński
nauczyciel EDB
nauczyciel przyrody
Zielazek Agnieszka
nauczycielka geografii
Karolina Konieczna
nauczycielka plastyki,
nauczycielka techniki
Aleksandra Śliwińska
nauczycielka muzyki
Kamila Dembecka-Sobierajewicz
nauczycielka szachów
Ewa Awzan
nauczycielka religii
Anna Łuczak
nauczycielka wychowania fizycznego
Aneta Ubysz
nauczycielka wychowania fizycznego
Karol Zdunek
nauczyciel wychowania fizycznego
Marcin Stachowiak
nauczyciel wychowania fizycznego
Iwona Głowska
nauczycielka wychowania fizycznego
Małgorzata Wiciak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Lidia Krobska
pielęgniarka
Smolarek - Olek Lena
psycholożka szkolna
psycholożka specjalna
nauczycielka technik uczenia
Magdalena Sczaniecka
sekretariat
Natalia Wróblewska
sekretariat
Andrzeaj Brzeźniak
pracownik techniczny
  Magdalena Skrobała
kuchnia