Kontakt

Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa

61 - 065 Poznań, ul. Piwna 1
tel./fax: 61 633 71 38,
61 633 72 63, 602 327 616

e-mail: sekretariat@szkolapol-ang.pl

konta bankowe:
Bank Zachodni WBK SA III Oddział w Poznaniu
dla szkoły podstawowej:
10 1090 1359 0000 0000 3501 9031
dla gimnazjum:
32 1090 1359 0000 0000 3505 5980

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK