Lista podręczników

ROK SZKOLNY 2022/2023

strona księgarni:  https://bookland.com.pl/moje-podreczniki


KLASA 0 - podręczniki nie podlegają dotacji

 

Edukacja przedszkolna - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Raczek, Gawrońska - „Nowi tropiciele” sześciolatek (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – „Super Minds Second Edition Starter Student's Book with eBook British English 2nd Edition " (wyd. Cambridge)
 • Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – „Super Minds Starter Workbook with Digital Pack British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • ks. dr Paweł Płaczek  – „Kocham Pana Jezusa" (dwie części)  program nr  AZ-04-01/18-PO-3/20 - (wyd. Święty Wojciech, Poznań)

 

KLASA 1   -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języka angielskiego

 

Edukacja wczesnoszkolna
 • Praca zbiorowa "Nowi Tropiciele"  klasa 1
Informatyka 
 • A. Kulesza – Kalejdoskop ucznia, "Informatyka" klasa 1 podręcznik + płyta CD (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – „Super Minds Second Edition Level 1 Student's Book with eBook British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – „Super Minds Level 1 Workbook with Digital Pack British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Adam Scott, Claire Medwell – „Fun Skills Level 1, Student’s Book with Home Booklet (wyd. Cambridge)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • (red) ks. dr Paweł Płaczek – „Pan Bóg jest naszym Ojcem" (dwie części) AZ-11-01/18-PO-1/20;(wyd. Święty Wojciech, Poznań)
 

KLASA 2  -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języka angielskiego 

 

Edukacja wczesnoszkolna
 • Praca zbiorowa "Nowi Tropiciele"  klasa 2
Informatyka 
 • A. Kulesza – Kalejdoskop ucznia, "Informatyka" klasa 2  podręcznik + płyta CD (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones –Super Minds Second Edition Level 2 Student's Book with eBook British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – „Super Minds Level 2 Workbook with Digital Pack British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Claire Medwell, Montse Watkin – „Fun Skills Level 2, Student’s Book with Home Booklet (wyd. Cambridge)
Religia- zakup podręczników we własnym zakresie
 • (red) ks. dr Paweł Płaczek  –  „Chcemy poznać Pana Jezusa" (dwie części) program nr AZ-1-01/18=PO1/21 -  (wyd. Święty Wojciech, Poznań)
 

KLASA 3 -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języka angielskiego

 

Edukacja wczesnoszkolna
 • Praca zbiorowa "Nowi Tropiciele"  klasa 3
Informatyka 
 • A. Kulesza – Kalejdoskop ucznia, "Informatyka" klasa 3  podręcznik + płyta CD (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – Super Minds Second Edition Level 3 Student's Book with eBook British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones – Super Minds Level 3 Workbook with Digital Pack British English 2nd Edition (wyd. Cambridge)
 • Anne Robinson, Colin Sagel „ Fun Skills Level 3, Student’s Book with Home Booklet (wyd. Cambridge)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • (red) ks. dr Paweł Płaczek  –  „Pan Jezus nas karmi" (dwie części)  -  (wyd. Święty Wojciech, Poznań)
 

KLASA 4 -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języków obcych

 

Język polski

 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska - "Jutro pójdę w świat", podręcznik, kl. 4 (wyd. WSiP)
 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska, - "Jutro pójdę w świat",  zeszyt ćwiczeń, kl. 4 (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Carolyn Barraclough – „Gold Experience A1, 2nd Edition" Students’ Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson)
 • Bridget Kelly „ Fun Skills Level 4, Student’s Book with Home Booklet (wyd. Cambridge)

Język niemiecki - zakup podręczników we własnym zakresie

 • L. Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska – „Und so weiter  Extra 1" - podręcznik i ćwiczenia do j.niemieckiego (wyd. Szkolne PWN)
Język hiszpański - zakup podręczników we własnym zakresie 
 • Castro, I.Rodero, C. Sardinero – Companeros. Curso de espanol”. Nueva Ediction. Poziom A1. - podręcznik Isbn: 9788497789073 i zeszyt ćwiczeń Isbn: 9788497789080 (wyd. SGEL)
Historia
 • B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś  kl. 4”  podręcznik i ćwiczenia  (wyd. Nowa Era)
Matematyka
 • M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki  – „Matematyka z plusem 4" 
 • M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – „Matematyka 4" Ćwiczenia. Wersja C 
Przyroda
 • M. Marko-Warłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz – „Tajemnice przyrody”  kl. 4 podręcznik (wyd. Nowa Era)
Muzyka
 • realizacja programu bez podręcznika
Plastyka
 • W. Sygut, M. Kwiecień –  „Plastyka. Podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej" + zeszyt ćwiczeń (wyd. MAC Edukacja)
Technika
 • B. Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz – „Karta Rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. Podręcznik do techniki dla klas 4-6”. (wyd. WSiP)
Informatyka
 • W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski – „Informatyka" klasa 4 (wyd. WSiP)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • ks. Jan Szpet, D. Jackowiak – „Jestem chrześcijaninem”  podręcznik i karty pracy  -   (wyd. Święty Wojciech)

 

KLASA 5  -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii, języków obcych

 

Język polski
 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska - "Jutro pójdę w świat", podręcznik, kl. 5 - 868/2/2018 (wyd. WSiP)
 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska - "Jutro pójdę w świat", zeszyt ćwiczeń, kl. 5  (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Carolyn Barraclough – „Gold Experience A1, 2nd Edition" Student's Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson) kontynuacja z klasy 4
 • Katheryn Alevizos, Suzanne Gaynor– „Gold Experience A2, 2nd Edition” Students’ Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson) - zakup w II semestrze
Język niemiecki - zakup podręczników we własnym zakresie
 • L. Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska – „Und so weiter Extra 2” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do j.niemieckiego (wyd. Szkolne PWN)
Język hiszpański- zakup podręczników we własnym zakresie
 • F. Castro, I.Rodero, C. Sardinero – „Companeros 1. Curso de espanol”. Nueve Edition. Poziom A1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (wyd. SGEL). - kontynuacja z klasy 4
Historia 
 • G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś”  kl. 5  podręcznik i ćwiczenia  (wyd. Nowa Era)
Matematyka
 • M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – „Matematyka z plusem 5"
 • M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – „Matematyka 5." Ćwiczenia. Wersja C
Biologia
 • M. Sęktas, J. Stawarz – „Puls życia" Klasa 5  (wyd. Nowa Era)
Geografia
 • F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz – „Planeta Nowa"  Podręcznik do geografii dla klasy 5
 • K. Skomoroko – „Planeta Nowa".  Zeszyt ćwiczeń 
Muzyka
 • realizacja programu bez podręcznika
Plastyka 
 • W. Sygut, M. Kwiecień – „Plastyka - podręcznik dla kl.5 szkoły podstawowej”  - podręcznik
 • W. Sygut, M. Kwiecień – „Plastyka kl. 5 ćwiczenia" (wyd. MAC Edukacja) 
Technika
 • M. Czuj – „Technika. Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej” (wyd. MAC Edukacja)
Informatyka
 • W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski – „Informatyka" podręcznik klasa 5 (wyd. WSiP)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • (red.)  ks dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak  - „Bóg szuka człowieka" (dwie części) ( program nr AZ -21-01/18) (wyd. Święty Wojciech, Poznań)

 

KLASA 6 -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii, języków obcych.

Język polski
 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska – „Jutro pójdę w świat, podręcznik, kl. 6"  (wyd. WSiP)
 • H. Dobrowolska, U. Dobrowolska – „Jutro pójdę w świat, zeszyt ćwiczeń, kl. 6” - (wyd. WSiP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Katheryn Alevizos, Suzanne Gaynor– „Gold Experience A2, 2nd Edition” Student's Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson) - kontynuacja z klasy 5
Język niemiecki - zakup podręczników we własnym zakresie
 • L. Zastąpiło, E. Krawczyk, M. Kozubska – „Und so weiter neu 3” – podręcznik i ćwiczenia rozszerzone do j. niemieckiego (wyd. Szkolne PWN)
Język hiszpański - zakup podręczników we własnym zakresie 
 • F. Castro, I.Rodero, C. Sardinero – „Companeros 1. Curso de espanol”. Nueve Edition. Poziom A1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (wyd. SGEL)  - kontynuacja z klasy 5
 • F. Castro, I.Rodero, C. Sardinero  – „Companeros 2" (nueva edicion) – podręcznik Isbn: 9788497789097 i zeszyt ćwiczeń Isbn: 9788497789103 (wyd. SGEL). 
Historia
 • B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś”  kl. 6  podręcznik i ćwiczenia  (wyd. Nowa Era)
Matematyka
 • M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – „Matematyka z plusem 6” (wyd. GWO, Nr w wykazie MEN: 780/3/2019)
 • M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – „Matematyka 6” ćwiczenia. Wersja C
Biologia
 • J. Szwarz  – „Puls życia" klasa 6 podręcznik (wyd. Nowa Era)
Geografia
 • T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński  – „Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy 6 (wyd. Nowa Era)
 • K. Skomoroko  –Planeta Nowa” zeszyt ćwiczeń (wyd. Nowa Era)
Plastyka
 • W. Sygut, M. Kwiecień  – „Plastyka" Podręcznik. Klasy 6. (wyd. MAC Edukacja)
 • Zeszyt ćwiczeń do plastyki kl.6. (wyd. MAC Edukacja) 
Technika 
 • M. Czuj – „Technika  kl. 6” (wyd. MAC Edukacja)
Muzyka
 • realizacja programu bez podręcznika
Informatyka
 • W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski – „Informatyka” podręcznik klasa 6 (wyd. WSiP)
Religia - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks dr Marcin Wojtasik  - „Jezus nas zbawia" (dwie części) ( program nr AZ -22-01/18) (wyd. Święty Wojciech, Poznań)

 

KLASA 7 -  dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języków obcych

 

Język polski
 • AW. Bobiński – „Świat w słowach i obrazach. Podręcznik dla kl. VII"  (wyd. WSIP )
 • Z. Czarniecka-Rodzik – „Gramatyka i stylistyka dla klasy VII. Podręcznik do kształcenia językowego"  (wyd. WSIP)
 • Z. Czarniecka-Rodzik – „Gramatyka i stylistyka. Język polski" ćwiczenia  (wyd. WSIP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Elaine Boyd, Clare Walsh, Lindsay Warwic – „Gold Experience B1,  2nd Edition" Students’ Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson)
Język niemiecki - zakup podręczników we własnym zakresie
 • E.Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak – „Kompass Team 2”  podręcznik i materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego klas 7 i 8 (wyd. Szkolne PWN)
Język hiszpański - zakup podręczników we własnym zakresie
 • F. Castro, I.Rodero, C. Sardinero  – „Companeros 2”, (nueva edicion) podręcznik i zeszyt ćwiczeń (wyd. SGEL). kontynuacja z klasy 6
Historia
 • S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkowi – „Wczoraj i dziś”  kl. 7  podręcznik i ćwiczenia  (wyd. Nowa Era)
Matematyka
 • M. Dobrowolska – „Matematyka z plusem 7
Biologia
 • M. Jefimow „Puls życia 7" - podręcznik (wyd. Nowa Era)
Chemia
 • J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – „Chemia Nowej Ery" (wyd. Nowa Era)
 • T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło – Chemia w zadaniach i przykładach" - zbiór zadań (wyd. Nowa Era)
Geografia
 • R. Malarz, M. Szubert – „Planeta Nowa 7” (wyd. Nowa Era) 
 • K. Skomoroko – „Planeta Nowa 7 - ćwiczenia (wyd. Nowa Era)
Fizyka
 • B. Sagnowska – „Świat Fizyki”  - podręcznik (wyd. WSiP)
Muzyka
 •  realizacja programu bez podręcznika
Plastyka
 • W. Sygut, M. Kwiecień  – „Plastyka" - podręcznik  dla klasy 7 + zeszyt ćwiczeń (wyd. MAC Edukacja)
Informatyka
 • W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski – „Informatyka” , podręcznik klasa 7 (wyd. WSiP)
Religia  - zakup podręczników we własnym zakresie
 • (red) ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak – „„Bóg wskazuje nam drogę, podręcznik " (dwie części) (wyd. Święty Wojciech, Poznań)

 

KLASA 8 - dotacja na wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języków obcych

 

Język polski
 • AW. Bobiński – „Świat w słowach i obrazach. Podręcznik dla kl. 8"  (wyd. WSIP )
 • Czarniecka-Rodzik – „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik dla klasy 8"  (wyd. WSIP)
 • Czarniecka-Rodzik – „Gramatyka i stylistyka. Ćwiczenia dla klasy 8"  (wyd. WSIP)
Język angielski - zakup podręczników we własnym zakresie
 • Fiona Beddall, Megan Roderick – „Gold Experience B1+, 2nd Edition" Students’ Book with Online Practice, Workbook, (wyd. Pearson)
Język niemiecki  - zakup podręczników we własnym zakresie
 • E.Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak – „Kompass Team 2”  podręcznik i materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego klas 7 i 8 (wyd. Szkolne PWN) - kontynuacja
Język hiszpański  - zakup podręczników we własnym zakresie
 • F. Castro, I.Rodero, C. Sardinero  – „Companeros 2” (nueva edicion)  podręcznik i zeszyt ćwiczeń (wyd. SGEL). kontynuacja
Historia
 • R. Śniegocki, A. Zielińska  – „Wczoraj i dziś”  kl. 8  podręcznik  (wyd. Nowa Era)
WOS
 • I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski – Dziś i jutro” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. (wyd. Nowa Era)
Matematyka
 • M. Dobrowolska – „Matematyka z plusem 8
Biologia
 • B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sektas „Puls życia. Klasa 8" podręcznik (wyd. Nowa Era)
Chemia
 • J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – „Chemia Nowej Ery 8" (wyd. Nowa Era)
 • T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło – Chemia w zadaniach i przykładach" - zbiór zadań (wyd. Nowa Era) kontynuacja
Geografia
 • T. Rachwał, D. Szczypiński – „Planeta Nowa” (wyd. Nowa Era) 
 • R. Przybył – „Planeta Nowa” ćwiczenia (wyd. Nowa Era)
Fizyka
 • B. Sagnowska – „Świat Fizyki”  - podręcznik (wyd. WSiP)
Informatyka
 • Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Iwona Krajewska-Kranas, Mirosław Wyczółkowski - „Informatyka. Podręcznik klasa 8” (wyd. WSiP).
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • J. Słoma – „Żyję i działam bezpiecznie " (wyd. Nowa Era)
Religia 
 • realizacja programu bez podręcznika