Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4 IX 2023 r.
PASOWANIE NA UCZNIA  13 X 2023 r.
PRZERWA JESIENNA 6 - 10 XI 2023 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 XII 2023 r.
FERIE ZIMOWE 12 - 25 II 2024 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 III - 2 IV 2024 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 14 - 16 V 2024 r.
SPARTAKIADA / DZIEŃ DZIECKA 25 V 2024 r.
WYCIECZKI KLASOWE 17 - 19 VI 2024 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL 8 20 VI 2024 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL. 0-7 21 VI 2024 r.
DNI WOLNE  1 XI 2023 r.,  1,  3 V 2024 r.,  30 V 2024 r.
DNI DYREKTORSKIE  2, 31 V 2024 r.
Zebrania z rodzicami - godz. 18.00
Klasy 0 – 3  13 IX 2023 r.
Klasy 4 – 8 SP 14 IX 2023 r.
Klasy 0 – 3 7 II 2024 r.
Klasy 4 – 8 SP 8 II 2024 r.
Klasy 8 SP 9 V 2024 r.
Konsultacje z rodzicami - godz. 16:30 - 18.30
Klasy 0 – 3 22 XI 2023 r.
Klasy 4 – 8 SP 23 XI 2023 r.
Klasy 0 – 3 17 IV 2024 r.
Klasy 4 – 7 SP 18 IV 2024 r.

 

Rady klasyfikacyjne
Zatwierdzenie ocen za I semestr 08.01.2024 r. 
Zatwierdzenie ocen za II semestr 12.06.2024 r.