Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2 IX 2019 r.
DZIEŃ SPORTU 27 IX 2019 r.
PRZERWA JESIENNA 11 - 15 XI 2019 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 XII 2019 r.
FERIE ZIMOWE 27 I - 7 II 2020 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 9 - 14 IV 2020 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY  
WYCIECZKI KLASOWE 8 - 10 VI 2020 r.
DZIEŃ DZIECKA - SPARTAKIADA 23 V 2020 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26 VI 2020 r.
DNI WOLNE  12 VI 2020 r.
Zebrania z rodzicami - godz. 18.00
Klasy 1 – 3 18 IX 2019 r.
Klasy 4 – 8 SP 19 IX 2019 r.
Klasy 1 – 3  15 I 2020 r.
Klasy 4 – 8 SP 16 I 2020 r.
Klasy 8 SP  23 IV 2020 r.
Konsultacje z rodzicami - godz. 16:30 - 18.00
Klasy 1 – 3 20 XI 2019 r.
Klasy 4 – 8 SP 21 XI 2019 r.
Klasy 1 – 3  22 IV 2020 r.
Klasy 4 – 7 SP 23 IV 2020 r.

 

Rady klasyfikacyjne
Zatwierdzenie ocen za I semestr 13 I 2020 r.
Zatwierdzenie ocen za II semestr 22 VI 2020 r.