Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 IX 2022 r.
PASOWANIE NA UCZNIA  14 X 2022 r.
PRZERWA JESIENNA 7 - 11 XI 2022 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 XII 2022 r.
FERIE ZIMOWE 30 I - 12 II 2023 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 6 - 11 IV 2023 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY V 2023 r.
SPARTAKIADA / Dzień Dziecka 3 VI 2023 r.
WYCIECZKI KLASOWE 5 - 7 VI 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL 8 22 VI 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL. 0-7 23 VI 2023 r.
DNI WOLNE  1 i 11 XI 2022 r.,  6 I 2023 r.,  1 - 3 V 2023 r.,  8 VI 2023 r.
DNI DYREKTORSKIE   7 - 10 XI 2022 r., 4 - 5 V 2023 r., 9 VI 2023 r.
Zebrania z rodzicami - godz. 18.00
Klasy 0 – 3   14 IX 2022 r.
Klasy 4 – 8 SP  15 IX 2022 r.
Klasy 0 – 3  25 I 2023 r.
Klasy 4 – 8 SP 26 I 2023 r.
Klasy 8 SP 11 V 2023 r.
Konsultacje z rodzicami - godz. 16:30 - 18.30
Klasy 0 – 3 23 XI 2022 r.
Klasy 4 – 8 SP 24 XI 2022 r.
Klasy 0 – 3 19 IV 2023 r.
Klasy 4 – 7 SP 20 IV 2023 r.

 

Rady klasyfikacyjne
Zatwierdzenie ocen za I semestr 09.01.2023 r. 
Zatwierdzenie ocen za II semestr 19.06.2023 r.