Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 IX 2022 r.
PASOWANIE NA UCZNIA   
PRZERWA JESIENNA 7 - 11 XI 2022 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 XII 2022 r.
FERIE ZIMOWE 30 I - 12 II 2023 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 06 - 11 IV 2023 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY V 2023 r.
SPARTAKIADA / Dzień Dziecka  
WYCIECZKI KLASOWE 05 -  07 VI 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL 8 22 VI 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL. 0-7 23 VI 2023 r.
DNI WOLNE  2 V 2023 r., 9 VI 2023 r.
Zebrania z rodzicami - godz. 18.00
Klasy 0 – 3   
Klasy 4 – 8 SP  
Klasy 0 – 3  
Klasy 4 – 8 SP  
Klasy 8 SP  
Konsultacje z rodzicami - godz. 16:00 - 18.00
Klasy 0 – 3  
Klasy 4 – 8 SP  
Klasy 0 – 3  
Klasy 4 – 7 SP  

 

Rady klasyfikacyjne
Zatwierdzenie ocen za I semestr 09.01.2023 r. 
Zatwierdzenie ocen za II semestr 19.06.2023 r.