Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 IX 2021 r.
PASOWANIE NA UCZNIA  14 X 2021 r.
PRZERWA JESIENNA 8 - 14 XI 2021 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 - 31 XII 2021 r.
FERIE ZIMOWE 17 - 30 I 2022 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 14 - 19 IV 2022 r.
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY V 2022 r.
SPARTAKIADA / Dzień Dziecka 4 VI 2022 r.
WYCIECZKI KLASOWE 13 -  15 VI 2022 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL 8 23 VI 2022 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL. 0-7 24 VI 2022 r.
DNI WOLNE  2 V 2022 r., 17 VI 2022 r.
Zebrania z rodzicami - godz. 18.00
Klasy 0 – 3  22 IX 2021 r.
Klasy 4 – 8 SP 23 IX 2021 r.
Klasy 0 – 3 12 I 2022 r.
Klasy 4 – 8 SP 13 I 2022 r.
Klasy 8 SP 7 IV 2022 r.
Konsultacje z rodzicami - godz. 16:00 - 18.00
Klasy 0 – 3 24 Xi 2021 r.
Klasy 4 – 8 SP 25 Xi 2021 r.
Klasy 0 – 3 6 IV 2022 r
Klasy 4 – 7 SP 7 IV 2022 r

 

Rady klasyfikacyjne
Zatwierdzenie ocen za I semestr 10.01.2022 r. 
Zatwierdzenie ocen za II semestr 20.06.2022 r.