Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
2019/2020

 

Opiekun: Barbara Bajer

 

Przewodnicząca: Gabriela Spychała-Kij
 


Zastępca: Amelia Lis

 

Cele Samorządu Szkolnego:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się, klimatu w szkole,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji,
  • pomoc innym w ramach wolontariatu.