Zasady wypożyczania podręczników

1.  Podręczniki stanowią własność szkoły.

2.  Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

3.  W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

4.  Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.

5.  Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w okładkę.

6.  Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

7.  Zgubione bądź zniszczone podręczniki należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

8.  Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca klasy i bibliotekarz.

 

Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY