Funny Mask

Funny Mask to okazja do zademonstrowania głównie talentów aktorskich.
Odbywający się w czerwcu przegląd przedstawień anglojęzycznych w wykonaniu uczniów najmłodszych klas ma już w naszej szkole swoją długoletnią tradycję. Wystawienie "sztuki" w języku angielskim daje możliwość młodym adeptom na kreatywne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz zaprezentowanie swoich talentów aktorskich.
Kurtyna w górę !!!