Super Brain

KLASA I

 

 1. Konkurs dotyczy uczniów klas pierwszych.
 2. Celem konkursu jest ugruntowanie słownictwa poznanego na lekcjach języka angielskiego.
 3. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela listę słówek (słowniczków), które podzielone są tematycznie.
 4. Pierwszą listę słówek uczniowie otrzymują w październiku, drugą w styczniu.
 5. Uczniowie zaliczają słowniczki podczas lekcji języka angielskiego (jest to jedna stała ustalona przez nauczyciela lekcja w tygodniu).
 6. Warunkiem zaliczenia jest bardzo dobra znajomość słowniczka (dopuszcza się popełnienie maksymalnie jednego błędu w danym słowniczku).
 7. Po zaliczeniu słowniczka uczeń otrzymuje karteczkę Super Brain, na której nauczyciel wypisuje kto zaliczył dany słowniczek, nazwę słowniczka oraz własną parafkę.
 8. Karteczki Super Brain uczniowie wklejają do zeszytu od języka angielskiego.
 9. Kolejność zdawania słowniczków jest dowolna.
 10. Konkurs Super Brain trwa od października do maja.
 11. Konkurs Super Brain jest nieobowiązkowy.