Regulamin rekrutacji do SP

 

 1. Dziecko do szkoły można zapisać:
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zapisanie dziecka do szkoły jest:
  • spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły
  • dostarczenie kwestionariusza
  • uczestnictwo dziecka w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez przyszłych wychowawców
  • pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej
 3. Terminy spotkań z dyrekcją i przyszłymi wychowawcami (zajęcia integracyjne) ustala z rodzicami sekretariat szkoły.
 4. Potwierdzeniem woli kształcenia dziecka w Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkole Podstawowej jest podpisania umowy o szkolne nauczanie i wpłata wpisowego.

 

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK