Egzaminy gimnazjalne

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny został podzielony na sześć części: historia i wiedza o społeczeństwie, j. polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka oraz język angielski poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Wyniki za poszczególne części egzaminów podaje się w procentach.

Historia i Wiedza o Społeczeństwie

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 59,48 56,17 57,59 62,36 54,73 57,27
NASZA SZKOŁA 89,14 86,44 90,20 87,60 89,2 88,90

 

Język polski

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 63,10 59,45 65,25 58,85 65,53 66,57
NASZA SZKOŁA 87,62 82,16 83,97 85,24 85,0 86,02

 

Część przyrodnicza

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 48,89 57,59 50,63 48,70 49,75 50,92
NASZA SZKOŁA 74,29 79,00 81,33 77,27 76,4 83,15

 

Matematyka

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 45,91 46,64 45,86 46,32 46,94 44,85
NASZA SZKOŁA 87,38 81,44 87,43 81,51 85,3 85,71

 

Język angielski poziom podstawowy

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 62,13 61,80 65,34 65,12 62,42 65,57
NASZA SZKOŁA 97,81 99,12 98,34 98,27 96,9 99,29

 

Język angielski poziom rozszerzony

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OKRĘG 45,93 45,35 45,85 47,94 44,72 48,61
NASZA SZKOŁA 93,33 95,16 95,48 94,90 94,0 95,95

 

 

Język niemiecki poziom podstawowy

 

Język niemiecki poziom rozszerzony

ROK 2014
OKRĘG 53,05
NASZA SZKOŁA 100

              

 
ROK 2014
OKRĘG 36,07
NASZA SZKOŁA 100
 

 

w latach 2001 - 2011

Do roku szkolnego 2010/2011 egzamin gimnazjalny odbywał się w dwóch częściach: części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej.

Część humanistyczna

ROK SZKOLNY OKRĘG NASZA SZKOŁA
2001/2002 29,6 42,11
2002/2003 31,7 42,41
2003/2004 26,6 37,28
2004/2005 32,8 42,60
2005/2006 31,2 38,50
2006/2007 30,9 42,50
2007/2008 30,0 41,29
2008/2009 31,1 43,12
2009/2010 29,2 39,27
2010/2011 23,76 39,60

 

Część matematyczno-przyrodnicza

ROK SZKOLNY OKRĘG NASZA SZKOŁA
2001/2002 26,2 38,63
2002/2003 24,7 41,41
2003/2004 24,4 38,72
2004/2005 23,5 38,30
2005/2006 23,2 39,28
2006/2007 24,6 38,63
2007/2008 26,3 42,29
2008/2009 25,4 42,82
2009/2010 23,2 41,41
2010/2011 23,01 40,35

Film Barwy szkoły

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY