Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

WSTĘPNA PROPOZYCJA PLANU SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
zaczynających się w październiku

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

FORMACJA Abzi   FORMACJA Abzi   SEKCJA SZACHOWA SEKCJA TEATRALNA PIŁKA NOŻNA
KL. 1
A. UBYSZ
15:00 - 16:00
(zajęcia odpłatne)
sal. gimnastyczna
KL. 2 - 3
A. UBYSZ
15:00 - 17:00
(zajęcia odpłatne)
sal. gimnastyczna
bud. B
KL. 1 
(mogę też dołączyć
mniej zaawansowanie z kl.2)
K. DEMBECKA
15:00 - 16:00
sal. szachowa
bud. B
KL. 2 - 4
M. WICIAK
15:00 - 16:30
sal. kl. 1a
bud. B
KL. 1 - 2
K. ZDUNEK
15:00 - 16:00
sal. gimnastyczna
FORMACJA Abzi   PIŁKA NOŻNA FORMACJA Abzi   ORIGAMI 
dla początkujących
FORMACJA Abzi  
KL. 6 - 8
A. UBYSZ
16:00 - 17:30
(zajęcia odpłatne)
sal. gimnastyczna
KL. 3 - 4
M. STACHOWIAK
15:00 - 16:00
sal. gimnastyczna
KL. 4 - 5
A. UBYSZ
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 16:45
sal. gimnastyczna
bud. B
KL. 1- 3
E. DZIADURA
15:00 - 16:00
sal. kl. 1a
bud. B
KL. 4 - 5
A. UBYSZ
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 16:30
sal. gimnastyczna
bud. B
Mini FORMACJA Abzi   MALI ARTYŚCI
PLASTYCY
FORMACJA Abzi   KARATE
dla początkujących
MAŁA AKADEMIA
KARATE
KL. 6 - 8
A. UBYSZ
17:30 - 18:45
(zajęcia odpłatne)
sal. gimnastyczna
KL. 1 - 3
K. KONIECZNA
15:00 - 16:00
sal. artystyczna
bud. A
KL. 6 - 8
A. UBYSZ
(zajęcia odpłatne)
16:45 - 18:00
sal. gimnastyczna
bud. B
P. KOWALSKI
15:00 - 16:00
sal. gimnastyczna
bud. B
P. KOWALSKI
17:00 - 19:00
sal. gimnastyczna
bud. B
ORTOGRAFFITI KOŁO MATEMATYCZNE Mini FORMACJA Abzi   KARATE
gr. zaawansowana
AKADEMIA GIER
gry logiczne i strategiczne
KL. 4 - 6
G. OLECHNOWICZ
15:00 - 16:00
sal. kl. 5b
bud. A 
KL. 4
A. CHMIEL
15:00 - 16:00
sal. kl. 4b
bud. B
KL. 6 - 8
A. UBYSZ
18:00 - 19:00
(zajęcia odpłatne)
sal. gimnastyczna
P. KOWALSKI
16:00 - 17:00
sal. gimnastyczna
bud. B
KL. 4 - 6
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 15:45
sal. artystyczna
bud. A 
SEKCJA SZACHOWA JĘZYK NIEMIECKI PIŁKA NOŻNA SEKCJA SZACHOWA BIOLOGIA
KL. 4 - 8 i Gim
K. DEMBECKA
15:00 - 16:00
sal. szachowa
bud. B
KL. 4 - 7
A. KNAFLEWSKA
15:00 - 16:00
sal. kl. 5a
bud. A 
KL. 5 - 6
Ł. URBANIAK
15:00 - 16:00
sal. gimnastyczna
KL. 2 - 4
K. DEMBECKA
15:00 - 16:00
sal. szachowa
bud. B
 
KL. 8 i Gim
I. PRZYBYSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. 
bud. A
ZESPÓŁ WOKALNO
-INSTRUMENTALNY
JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI ZESPÓŁ WOKALNO
-INSTRUMENTALNY
FIZYKA
KL. 4 - 8 i Gim.
M. NABZDYK
15:00 - 15:45
sal. artystyczna
bud. A 
 
KL. 7
M. DOMAGALSKI
15:00 - 15:45
sal. kl. 7b
bud. A
KL. 8a/8b
M.PAWEŁCZYK
15:00 - 16:30
(przygotowanie do egzaminu)
sal. kl. 8a
bud. A
KL. 4 - 8 i Gim.
M. NABZDYK
15:00 - 15:45
sal. artystyczna
bud. A 
KL. 8 i Gim
A. CHOJNACKI
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. fiz-chem 
bud. A
JĘZYK HISZPAŃSKI JĘZYK ANGIELSKI SZKOLNA DEKORATORIA MATEMATYKI EKSPERYMENTY
+ ROBOTYKA Lego WeDo 2.0
KL. 8 I Gim
K. MOMOT
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. grupowa
bud. A

KL. 8
K.GUSZTAF
15:00 - 16:00
(trening przed egzaminem)
sal. kl. 8a
bud. A

KL. 4 - 8
K. KONIECZNA
15:00 - 16:00
sal. artystyczna
bud. A
KL. 5
R. CEGŁA
15:00 - 16:30
sal. kl. 5a
bud. A 
 
wiek 5 - 7 lat
INSTRUKTORZY Z MAŁEGO INŻYNIERA
(zajęcia odpłatne )
15:00 - 17:00
sal. 7a
bud. A
MATEMATYKA MATEMATYKA KOŁO INFORMATYCZNE ZRÓB TO SAM!
młody majsterkowicz
EKSPERYMENTY + ROBOTYKA
Lego Mindstorms
KL. 8
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do egzaminu)
sal. kl. 7a
bud. A
KL. 8
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. kl. 8b
bud. A
KL. 5 - 8
M. KLECZEWSKA
15:00 - 16:30
sal. informatyczna
bud. A

KL. 4 - 8
K. KONIECZNA
15:00 - 16:00
sal. artystyczna
bud. A

wiek 8 - 12 lat
INSTRUKTORZY Z MAŁEGO INŻYNIERA
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 17:00
sal. kl. IIIA
bud. A

GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI AKADEMIA GIER
gry logiczne i strategiczne
MATEMATYKA PROGRAMOWANIA APLIKACJI
MOBILNYCH App Inventor
KL. 8 I Gim
A. Arndt
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. kl. 8a
bud. A
KL. Gim
J. DZIWANOWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do
konkursów i OJAG)

sal. kl. IIIB
bud. A
KL. 1 - 3
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 15:45
sal. kl. 2a
bud. B

KL. 6
E. MAŁOLEPSZA
15:00 - 15:45
sal. kl. 6b
bud. A 

wiek 8 - 12 lat
INSTRUKTORZY Z MAŁEGO INŻYNIERA
(zajęcia odpłatne)
15:00 - 17:00
sal. grupowa 37
bud. A

KARATE
gr. zaawansowana
JĘZYK POLSKI
 /
HISTORIA
MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
 
P. KOWALSKI
15:00 - 16:30
sal. gimnastyczna
bud. B
KL. Gim
M.PAWEŁCZYK
/M. RYCHLIK
15:00 - 16:30
(przygotowanie do egzaminu)
sal. kl. 8a
bud. A
KL. Gim
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do egzaminu)
sal. kl. 
bud. A

KL. 7 - 8
B. BAJER
15:00 - 15:45
(przygotowanie do konkursu)
sal. kl. 
bud. A

 

    CHEMIA MATEMATYKA  
    KL. 8 i Gim
I. PRZYBYSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. fiz-chem 
bud. A

KL. Gim
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - 16:00
(przygotowanie do egzaminu)
sal. kl. 
bud. A

 

      JĘZYK POLSKI  
      KL. 8 i Gim
M.PAWEŁCZYK
15:00 - 16:30
(przygotowanie do konkursu)
sal. kl. 8a
bud. A
 
      HISTORIA  
      KL. 7 - 8
A. KUŹNIAK
15:00 - 16:00
(przygotowanie do konkursu)
sal. kl. 7b
bud. A