Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
500x500

 

Drodzy Rodzice,

1 września 2021 roku po raz 29 rozpoczniemy rok szkolny na Piwnej.

Mam nadzieję, że ten rok uda nam się spędzić w szkole i będziemy uczyć się i pracować stacjonarnie. Jesteśmy jednak przygotowani na różne scenariusze.

Serdecznie zapraszam uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września.

Uczniowie i rodzice klas 0, 1a, 1b, 4a i 4b spotkają się z wychowawcami na terenie szkoły (0, 1a i 1b - godz. 10.00 / 4a, 4b - godz. 11.00).

Uczniów i rodziców pozostałych klas zapraszam na spotkania z wychowawcami online o godzinie 10.00. O szczegółach poinformują wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika Librus. Rodzice naszych nowych uczniów z klas 2-8 otrzymają wkrótce loginy i hasła na adres mailowy podany podczas podpisania umowy (ewentualne problemy prosimy zgłaszać szkolnemu administratorowi, p. Monice Kleczewskiej m.kleczewska@elfnet.edu.pl).

Serdecznie witam na Piwnej nowych uczniów oraz nauczycieli - panią Natalię Wajchert (edukacja wczesnoszkolna), panią Ewę Awzan (religia), panią Adriannę Śliwińską (muzyka) oraz pana Michaela Robinsona (konwersacje).

Podobnie jak w minionym roku szkolnym jesteśmy przygotowani na trzy warianty nauczania (pełny stacjonarny, hybrydowy oraz online) - przygotowaliśmy dwa plany lekcji, aby płynnie dostosowywać się do panujących warunków i obostrzeń. Plan nauczania umożliwia elastyczne przejście i prowadzenie zajęć online (Google Meet) na każdym poziomie nauczania.

Regulaminy nauczania online (Google Meet i Classroom) oraz pomocne tutoriale są dostępne na naszej stronie internetowej.

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi i procedurami obowiązującymi w naszej szkole od 1 września dotyczącymi między innymi organizacji zajęć, przerw czy posiłków.

https://docs.google.com/document/d/1-eqvgd4OHtXj5gnbPdfCZCFkgOAw-AO1gY3wDpsBlM0/edit?usp=sharing

Zachęcam wszystkich rodziców dzieci powyżej 12 roku życia do zaszczepienia dziecka w punkcie szczepień, tym bardziej że nie ma odległych terminów i można się na nie zapisać z dnia na dzień. Już teraz informuję, że szczepienia w szkole odbędą się 16 września. Wszystkich zainteresowanych szczepieniem na terenie szkoły (uczniów i członków ich rodzin) proszę o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższej deklaracji do 8 września. Obecność rodzica / prawnego opiekuna podczas szczepienia nie jest wymagana.

https://drive.google.com/file/d/16QkLXnT2c2jcS-OZEfz4aFyvkl0saBEU/view?usp=sharing

Okres wakacji to przede wszystkim czas remontów i przygotowań do nowego roku szkolnego. Cieszymy się z nowego boiska do piłki nożnej dla najmłodszych klas oraz nowych atrakcji na placu zabaw.
Wyremontowaliśmy toaletę chłopięcą w budynku B oraz większość klas w obu budynkach, zakupiliśmy nowe meble do klas 1, w wielu klasach wymieniliśmy wykładziny. We wszystkich salach klas 4-8 czekają na naszych uczniów i nauczycieli nowoczesne monitory interaktywne firmy SMART.

Z ogromną dumą i radością informuję, że nasi absolwenci uzyskali rewelacyjne wyniki egzaminów ósmoklasisty. Jako jedna z dwóch szkół w Poznaniu stanęliśmy na podium ze wszystkich przedmiotów. Serdecznie gratuluję uczniom, rodzicom, a przede wszystkim nauczycielom, którzy mimo trudnych warunków i nauczania online z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uczniów do egzaminów. Wszystkie wyniki naszej szkoły mieszczą się w 9 staninie. Oznacza to, że Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa należy do kilku procent szkół w Polsce z najwyższymi wynikami.

język polski - 80%

matematyka - 83%

język angielski - 96%

język hiszpański - 100%

Rok szkolny 2021/2022 to kontynuacja sprawdzonych i dobrych rozwiązań, między innymi dzięki którym udaje się nam uzyskiwać bardzo dobre rezultaty podczas egzaminów zewnętrznych. Na wszystkich lekcjach języka angielskiego od klasy 5 włącznie uczymy w małych grupach, prowadzimy zajęcia z tutoringu dla klas 7, zajęcia z technik uczenia się i preorientacji zawodowej, zajęcia English IT.
W naszej szkole realizujemy nie tylko lekcje wynikające z siatki godzin proponowanych przez MEN - w klasach 4,5,6,8 przez cały rok realizowana jest tygodniowo jedna godzina matematyki więcej, w klasach 6 dodatkowa lekcja informatyki i dodatkowa lekcja biologii, w klasach 4,5,6 dodatkowy język obcy, w klasach 0-3 obowiązkowe lekcje szachów oraz od 5-7 godzin języka angielskiego na każdym poziomie nauczania, w tym konwersacje z native speakerami.
W ramach tych dodatkowych godzin ujętych w obowiązkowym planie zajęć i w ramach zajęć dodatkowych poprowadzimy również zajęcia wspomagające.

Niebawem otrzymają Państwo za pośrednictwem e-dziennika link do deklaracji (w przypadku nowych uczniów deklarację prześlę na adres mailowy podany przy podpisywaniu umowy). Wszystkich Rodziców proszę o wypełnienie i odesłanie deklaracji do 31 sierpnia włącznie. Jest to niezmiernie ważne ze względów organizacyjnych.
W deklaracji znajdą Państwo między innymi pytanie dotyczące przejazdów autokarami. W tym roku szkolnym wprowadzamy nowe zasady, które pozwolą na funkcjonowanie szkolnych autokarów w tych trudnych i niepewnych czasach. Wprowadzone zostaną trzy warianty, będzie to tzw. miesięczny karnet na przejazdy:

 • tylko rano,
 • tylko po południu,
 • rano i po południu.

Opłata za przejazdy będzie wyliczona na podstawie liczby dni szkolnych w danym miesiącu np. wrzesień to 21 dni x stała kwota:

przejazdy tylko rano 21 dni x 8 zł

przejazd tylko po południu 21 dni x 8 zł

przejazdy rano i po południu 21 x 13 zł

Opłata będzie jednorazowa i ujęta w umowie na przejazdy autokarowe.
Jedyną podstawą do zwrotu należności będzie decyzja rządzących o przejściu na pełne nauczanie online. Nieobecność dziecka wynikająca z choroby, kwarantanny, udziału w zajęciach przed lekcjami i po lekcjach czy nauczania hybrydowego nie zwolni z opłat (opłaty za wynajem autokaru są stałe).
Będzie możliwość skorzystania z jednorazowego przejazdu, zakładając, że będzie wolne miejsce w autokarze. Cena przejazdu jednorazowego wynosić będzie 15 zł w jedną stronę.

Zajęcia sportowe dla klas 0-3 (tenis, narty, basen) rozpoczną się w październiku. Liczę na to, że w tym roku uda nam się korzystać z nich w pełni. Zachęcam wszystkie dzieci do udziału w zajęciach sportowych - rezygnacja z nich powinna wynikać tylko i wyłącznie z przeciwwskazań zdrowotnych. W tym roku szkolnym w szczególny sposób chcemy zwrócić uwagę na rozwój fizyczny naszych uczniów.

Zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań) rozpoczną się jak zawsze w październiku. Na wrześniowych zebraniach z Państwem zaprezentujemy naszą ofertę tych zajęć na obecny rok szkolny.

Przypominam, że korzystamy z dotacji celowej na zakup większości podręczników. Dotacja dotyczy klas 1-8. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w podręczniki do religii, języków obcych i wybrane ćwiczenia oraz podręczniki dla klasy 0 (lista dostępna na naszej stronie internetowej). Pozostałe pozycje uczniowie otrzymają w szkole 2 września.

Rodziców naszych nowych uczniów proszę o przekazanie informacji o szkole rejonowej dziecka oraz dostarczenie kart szczepień i diagnozy przedszkolnej w przypadku dzieci z klas pierwszych. Proszę również o dostarczenie bilansu wszystkich dzieci, które ukończyły 6 rok życia. Rodzice uczniów klas 0 i 1 otrzymają na spotkaniu z wychowawcami w dniu 1 września między innymi loginy i hasła do dziennika elektronicznego oraz do platformy Google Workspace i indywidualne numeru kont, na które należy uiszczać wszystkie opłaty.

Proszę wszystkich naszych rodziców o wpłaty na indywidualne numery kont, które otrzymali Państwo we wrześniu 2020 roku.

Życzę nam wszystkim dobrego roku szkolnego 2021/2022.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Knobel

 

Wychowawcy klas:

Budynek „B”

 • 0 Elżbieta Cyranek
 • 1a Elżbieta Dziadura (klasa po szkolnej zerówce)
 • 1b Natalia Wajchert
 • 2a Aleksandra Majewska
 • 2b Joanna Grzanka
 • 3a Lilla Dauksza-Falender
 • 3b Anna Kaźmierczak
 • 3c Izabela Błaszak-Majchrowicz
 • 4a Magdalena Opieka
 • 4b Karolina Konieczna

Budynek „A”

 • 5a Anna Kuźniak
 • 5b Barbara Bajer
 • 6a Karolina Kujath
 • 6b Joanna Dziwanowska
 • 7a Renata Bartoszewska
 • 7b Anna Łuczak
 • 7c Katarzyna Gusztaf
 • 8a Ilona Lech-Przybyszewska
 • 8b Adam Chojnacki

 

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK