PASOWANIENA NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI DLA KLAS PIERWSZYCH
500x500

 

 

My uczniowie pierwszej klasy,
uroczyście przyrzekamy,
że będziemy książki kochać.
Krzywdy zrobić im nie damy.
Wskazówek i rad książek
będziemy słuchać z uwagą.
Obowiązki czytelnika
traktować z wielką powagą!
Przyrzekamy!

 

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
EGZAMINY