EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 GIM
500x500

 

Gimnazjaliści uzyskali bardzo dobry wynik z egzaminu. Nie możemy porównać się z innymi gimnazjami, ponieważ OKE nie udostępniła jeszcze rezultatów wszystkich szkół gimnazjalnych. Jednak w stosunku do średniej m. Poznania wynik naszych uczniów jest imponujący, co ilustruje załączona tabela.

 
FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK