Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
500x500

 

Drodzy Rodzice,

przed nami rok szkolny 2020/2021, w którym ze względów epidemicznych priorytetem będzie bezpieczeństwo naszych uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły.
Serdecznie zapraszam uczniów i Rodziców klas 0, 1a, 1b, 4a i 4b na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września. Spotkania z wychowawcami tych klas odbędą się na terenie szkoły (0, 1a i 1b - godz. 10.00 / 4a, 4b - godz. 11.00). Uczniów i Rodziców pozostałych klas zapraszam na spotkania z wychowawcami online. O szczegółach poinformują wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika Librus. Rodzice naszych nowych uczniów z klas 2-8 otrzymają 28 sierpnia loginy i hasła na adres mailowy podany podczas podpisania umowy (ewentualne problemy prosimy zgłaszać szkolnemu administratorowi, p. Monice Kleczewskiej m.kleczewska@elfnet.edu.pl).

Serdecznie witamy na Piwnej nowych uczniów!

Szanowni Państwo, plan nauczania przygotowany w czasie wakacji umożliwi funkcjonowanie szkoły w trzech wariantach - pełnym stacjonarnym, hybrydowym oraz online. Plan nauczania umożliwia elastyczne przejście i prowadzenie zajęć zdalnie: (8.15 - 14.45) online (Google Meet) i z wykorzystaniem platformy Classroom na każdym poziomie nauczania. Wprowadzenie odpowiednich form nauczania będzie uzależnione tylko i wyłącznie od sytuacji epidemicznej w naszym regionie. Wprowadzenie formy innej niż stacjonarna wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z obecną sytuacją w naszym regionie wszyscy uczniowie rozpoczną naukę 2 września w szkole z zachowaniem środków ostrożności.
Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni tak, aby jeszcze bardziej urozmaicić i usprawnić nauczanie online w przypadku takiej konieczności. Nasi nauczyciele uczestniczyli w serii szkoleń z najnowszych rozwiązań pracy zdalnej i są przygotowani na każdą ewentualność. Ponownie proszę, aby każdy uczeń szkoły dysponował na wyłączność sprzętem umożliwiającym mu udział w zajęciach online przez kilka godzin dziennie.
Regulaminy nauczania online (Google Meet i Classroom) będą również dostępne na naszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo, w czasie wakacji zamontowaliśmy we wszystkich budynkach szkoły stacje odkażające. Nasz personel sprzątający został wyposażony w najwyższej jakości środki dezynfekujące oraz wszystkie inne przedmioty potrzebne w szkole podczas pandemii. Dodatkowo planujemy wprowadzenie wielu zmian w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi i procedurami obowiązującymi w naszej szkole od 1 września dotyczącymi między innymi organizacji zajęć, przerw czy posiłków.

https://docs.google.com/document/d/1C8ApfRV1XuXTSAKL7Xk9XgA37tXTLdwvoXvh4tnSB9A/edit?usp=sharing

Szanowni Państwo, w przypadku zdiagnozowania Covid-19 u któregoś ucznia / nauczyciela lub członka rodziny zostanie wprowadzona kwarantanna dla klasy lub całej szkoły. Bardzo prosimy, aby byli Państwo przygotowani na taką ewentualność.
Zapewniam, że podchodzimy do panującej sytuacji bardzo odpowiedzialnie przygotowując jak najbezpieczniejsze warunki do nauki i pracy w czasie pandemii. Jestem jednak świadoma, że każde rozwiązanie będzie wymagało kompromisu. Liczę na zrozumienie i zaufanie.
Jednocześnie informuję, że wszystkie wytyczne i procedury mogą ulec zmianie.
W roku szkolnym 2020/2021 będziemy kontynuować dobre i sprawdzone rozwiązania, między innymi podział na grupy na wszystkich lekcjach języka angielskiego od klasy 5 włącznie, zajęcia z tutoringu dla klas 7, zajęcia z technik uczenia się i preorientacji zawodowej, zajęcia English IT.
Przypominam, że w naszej szkole realizujemy nie tylko lekcje wynikające w siatki godzin proponowanych przez MEN - w klasach 4,5,6,8 przez cały rok realizowana jest tygodniowo jedna godzina matematyki więcej, w klasach 6 dodatkowa lekcja informatyki i dodatkowa lekcja biologii, w klasach 4,5,6 dodatkowy język obcy, w klasach 0-3 obowiązkowe lekcje szachów oraz od 5-7 godzin języka angielskiego na każdym poziomie nauczania, w tym konwersacje z native speakerami.
Między innymi dzięki temu, jak i pracy doświadczonej kadry oraz zaangażowaniu uczniów uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki w egzaminie ósmoklasisty. Wszystkie wyniki egzaminów mieszczą się w 9 staninie. Oznacza to, że Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa należy do kilku procent szkół w Polsce z najwyższymi wynikami.


Najlepsze wyniki w szkole:

język polski - klasa 8a 82%
matematyka - klasa 8a 89%
język angielski - klasa 8b 96%

Drodzy Absolwenci, Rodzice i Nauczyciele - serdecznie Wam wszystkim gratuluję!

W trakcie wakacji udało nam się wyremontować większość klas oraz korytarz w budynku A. Na wszystkich uczniów klas 6, 7 i 8 czekają w salach nowoczesne monitory firmy SMART, które zastąpią tablice interaktywne. Za budynkiem A pojawiła się profesjonalna bieżnia do skoku w dal, na boiskach nowe bramki do piłki nożnej, a w budynku B nowe meble oraz wykładziny w szatniach i salach klas 1. Zostało również odnowione boisko do piłki nożnej.
W ubiegłym roku szkolnym wyeliminowaliśmy jednorazowe naczynia. W trosce o środowisko podjęliśmy kolejne działania. Podpisaliśmy nową umowę na wywóz śmieci, która umożliwi nam segregację odpadów.
Od września uruchomiony zostanie program do płatności masowych. Każdy Rodzic otrzyma w pierwszych dniach września indywidualny numer konta.
Wszystkich Rodziców proszę o wypełnienie i odesłanie deklaracji (link poniżej) do 30 sierpnia włącznie. Jest to niezmiernie ważne ze względów organizacyjnych.
W związku z pandemią i wytycznymi obowiązującymi w transporcie zbiorowym (dezynfekcja rąk, zajęte co drugie miejsce itp.) proszę o stałą deklarację dotyczącą przejazdów szkolnymi autobusami ze wskazaniem konkretnego przystanku i dnia w deklaracji. Deklaracja przejazdów dotyczy na chwilę obecną tylko i wyłącznie września. Nie będzie możliwości zmiany i skorzystania z autokaru w innych okolicznościach we wrześniu. W związku z wprowadzonymi limitami cena za przejazd dziecka w jedna stronę może ulec zmianie i będzie uzależniona od liczby zainteresowanych.
Zajęcia sportowe dla klas 0-3 (tenis, narty, basen) oraz zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań) rozpoczną się w październiku.

deklaracja klasy 0-3 https://forms.gle/jQMPjrnKYgXsHmsb6

deklaracja klasy 4-8 https://forms.gle/bevhC1xJV56WqWFr8

Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że w obawie o swoje zdrowie pani Malina Pawełczyk postanowiła rozstać się z Piwną po 24 latach pracy. Pani Malinie bardzo dziękuję za wszystkie lata, za jej energię i zaangażowanie w proces nauczania i wychowania kolejnych pokoleń naszych uczniów.
Ze szkołą pożegnały się także panie Dorota Gwoździk i Julietta Jones, którym dziękujemy za współpracę.

Przypominam, że korzystamy z dotacji celowej na zakup większości podręczników. Dotacja dotyczy klas 1-8. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w podręczniki do religii, języków obcych i wybrane ćwiczenia oraz podręczniki dla klasy 0. Pozostałe pozycje uczniowie otrzymają w szkole w pierwszym tygodniu września.
Rodziców naszych nowych uczniów prosimy o dostarczenie kart przeniesienia z dotychczasowej szkoły i przekazanie informacji o szkole rejonowej dziecka oraz dostarczenie kart szczepień i diagnozy przedszkolnej w przypadku dzieci z klas pierwszych. Rodzice uczniów klas 0 i 1 otrzymają na spotkaniu z wychowawcami w dniu 1 września między innymi loginy i hasła do dziennika elektronicznego oraz do poczty Gmail.

Życzę Państwu, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły wytrwałości, udanej współpracy i przede wszystkim zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Knobel

Wychowawcy klas:

Budynek „B”

 • 0 Elżbieta Cyranek
 • 1a Aleksandra Majewska (klasa po szkolnej zerówce)
 • 1b Weronika Kociemba - Trawińska
 • 2a Lilla Dauksza-Falender
 • 2b Anna Kaźmierczak
 • 2c Izabela Błaszak-Majchrowicz
 • 3a Małgorzata Wiciak
 • 3b Elżbieta Dziadura
 • 4a Anna Kuźniak
 • 4b Barbara Bajer

Budynek „A”

 • 5a Karolina Kujath
 • 5b Joanna Dziwanowska
 • 6a Grażyna Olechnowicz
 • 6b Karolina Konieczna
 • 6c Katarzyna Gusztaf
 • 7a Ilona Lech-Przybyszewska
 • 7b Adam Chojnacki
 • 8a Renata Bartoszewska
 • 8b Michał Domagalski


 

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK