Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
500x500

 

       Serdecznie zapraszamy naszych uczniów wraz z rodzicami, w dniu 3 września o godz. 10:00, na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019, który będzie 26 rokiem funkcjonowania szkoły na Piwnej. Uczniowie i rodzice spotkają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych (do pobrania). Przed inauguracją o godz. 9.00, odbędzie się w Kościele Parafialnym przy ul. Majakowskiego, msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Na spotkania inauguracyjne z wychowawcami prosimy przynieść wypełnioną DEKLARACJĘ (do pobrania) z aktualnymi danymi dziecka. Informacje te są niezbędne dla sprawnej organizacji zajęć, szczególnie w pierwszych tygodniach nauki.
Prosimy także rodziców o zapoznanie się z wykazem podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym, który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce organizacja/spis podręczników. Od tego roku uczniowie korzystają z dotacji na zakup podręczników we wszystkich klasach. Dotacja nie obejmuje jedynie podręczników do religii i języków obcych, w które rodzice zaopatrują dzieci we własnym zakresie. Przypominam, że zakupem podręczników do języka angielskiego w klasach 4 - 8 i III Gimnazjum pod koniec ubiegłego roku szkolnego koordynowali nauczyciele jęz. angielskiego. Wszystkie dotowane podręczniki uczniowie otrzymają w szkole, w pierwszych dniach nauki. Korzystając z dotowanych podręczników, należy pamiętać o tym, że nie stanowią one własności uczniów i że trzeba je będzie oddać na zakończenie roku szkolnego, w takim stanie, aby mogły korzystać z nich kolejne roczniki uczniów. Nie dotyczy to materiałów ćwiczeniowych, bowiem te stają się własnością dzieci. Z podanych wyżej powodów nie planujemy w tym roku kiermaszu podręczników.
Rodziców naszych nowych uczniów prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły kart przeniesienia ucznia z dotychczasowej szkoły lub ze szkoły rejonowej oraz w przypadku dzieci z klas pierwszych, dostarczenie kart szczepień i diagnozy przedszkolnej. Rodzice wszystkich nowych uczniów, na spotkaniu z wychowawcami w dniu 3 września, otrzymają m.in. loginy i hasła do dziennika elektronicznego. Loginy i hasła będzie można również odebrać w sekretariacie szkoły.

Szanowni Państwo, jesteśmy w przededniu uroczystych obchodów 25-lecia szkoły, które wykorzystamy do podsumowania i wytyczenia nowych celów oraz zdefiniowania nowych wyzwań. Przygotowania do jubileuszu i jego uroczystych obchodów rozpoczęliśmy już przed zakończeniem roku i dlatego jesteśmy gotowi do realizowania przyjętego planu działania, w którym będzie miejsce na uczestnictwo uczniów, nauczycieli i rodziców, na marketing, na pokazanie, że uwzględniamy wyniki badań naukowych w sferze edukacji, że jesteśmy otwarci na doświadczenia innych, że chcemy się rozwijać. Wprowadzamy także zmiany w przebiegu tras autobusowych, pozostawiając bez zmian TRASĘ POŁUDNIE. TRASA PÓŁNOC obejmować będzie pod koniec swojego przebiegu następujące miejscowości: Kobylnicę, Gruszczyn Swarzędz i Nową Wieś (szczegółowy przebieg trasy na naszej stronie). Zwracam się także z pytaniem kto z Państwa byłby zainteresowany dowożeniem dzieci trasą Borówiec - Tulce - Zalasewo, którą w zależności od liczby chętnych uruchomimy od 17 września. Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić w DEKLARACJI (do pobrania), którą Państwo przekazujecie wychowawcom w dniu 3 września. Zapraszam jeszcze raz na inaugurację roku szkolnego i spotkanie z wychowawcami w swoich klasach.

FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK