Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018
500x500

 

 

Język angielski - poziom podstawowy  99,03
Język angielski - poziom rozszerzony  94,66
Historia i Wiedza o społeczeństwie   88,21
Język polski  84,47
Matematyka  85,53
Przedmioty przyrodnicze  82,68
FILM BARWY SZKOŁY

Rekrutacja
E-DZIENNIK