Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
2018/2019

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum

Opiekun:
Kinga Momot
 

Przewodniczący:
Ksawery Matyaszczyk z klasy IIIA gim


Reprezentant szkoły podstawowej:
Marta Wojtasik z klasy 7b
 

Cele Samorządu Szkolnego:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się, klimatu w szkole,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji,
  • pomoc innym w ramach wolontariatu.
500x500

Dzień Kobiet

2018-03-08

500x500

Walentynki

2018-02-14

500x500

Andrzejki 2017

2017-12-05