Opieka medyczna

Szkolny gabinet lekarski zapewnia wszystkim uczniom pomoc doraźną, czyli całodzienną opiekę pielęgniarską, pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz szeroko rozumianą profilaktykę w zakresie ochrony i troski o zdrowie.

Dyżur pielęgniarki: od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1600
Lekarz pediatra - w zależności od potrzeb

Ponadto w gabinecie lekarskim wykonywane są:

  • szczepienia obowiązkowe zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień
  • badania bilansowe dzieci w wieku 6, 10 i 14 lat
  • badania przesiewowe uczniów klas 1, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum (badanie wzroku, pomiar antropometryczny, widzenie barw, pomiar ciśnienia, statyka ciała, ocena rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców, dojrzewanie płciowe wg. skali Tannera).

Dodatkowo podejmowane są doraźne, obowiązkowe kontrole w zakresie higieny takie jak sprawdzanie czystości głowy oraz zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i oczekiwaniami rodziców przeprowadzane są różne działania i akcje profilaktyczne. Praca gabinetu lekarskiego to także popularyzowanie szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej, organizowanie akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.