Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY
2016/2017

Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum

Opiekunowie:
Hanna Król
Danuta Matczuk

Przewodniczący:
Zofia Stroińska


Reprezentant szkoły podstawowej:
Elżbieta Nowakowska

Cele Samorządu Szkolnego:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się, klimatu w szkole,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • przeciwdziałanie szkolnej agresji,
  • pomoc innym w ramach wolontariatu.