Regulamin Ligi Ortograficznej
 • Liga trwa od października do maja.
 • Uczniowie przygotowują się do ligi, rozwiązując na lekcjach i w domu zadania (znajdujące się w podręczniku, ćwiczeniach oraz zadania zadawane dodatkowo przez nauczyciela) związane z ortografią.
 • Cztery razy w trakcie roku szkolnego (w październiku, grudniu, marcu, maju) odbywa się lekcja, na której uczniowie rozwiązują zadania konkursowe przygotowane przez nauczyciela.
 • Osoby z najmniejszą ilością błędów, otrzymują punkty; odpowiednio:
  • praca bezbłędna = 5 punktów;
  • 1-2 błędy = 4 punkty;
  • 3-4 błędy = 3 punkty;
  • 5-6 błędów = 2 punkty;
  • 7 błędów = 1 punkt.
 • Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, otrzymuje tytuł Lidera Października/Grudnia/Marca/Maja Klas Czwartych/Piątych/Szóstych. 
  W przypadku remisu przeprowadzona zostaje dogrywka. Tytuł Lidera Roku Klas Czwartych/Piątych/Szóstych otrzymuje uczeń, który w ciągu roku zdobył najwięcej punktów.
Informacje

PIWNA W PIGUŁCE

 

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK