Zajęcia pozalekcyjne Gimnazjum

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

KÓŁKO CHEMICZNE JĘZYK HISZPAŃSKI
PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU
KOŁO SZACHOWE MAŁA AKADEMIA KARATE KOŁO BIOLOGICZNE
KL. II - III
I. PRZYBYSZEWSKA
15:00 - 16:00
sal. fiz-chem
bud. A 
KL. II - III
K. MOMOT
14:50 - 15:50
sal. kl. IIB
bud. A 
KL. II - III
K. DEMBECKA
15:00 - 16:30
sal. szachowa
bud. B
P. KOWALSKI
17:00 - 19:00
sal. gimnastyczna 
bud. B
KL. II - III
I. PRZYBYSZEWSKA
15:00 - 16:00

bud. A 
KOŁO GEOGRAFICZNE KOŁO MATEMATYCZNE SEKCJA TANECZNA MATEMATYKA
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
FIZYKA
PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU
KL. II - III
A. ARNDT
15:00 - 16:00
sal. kl. IIIB
bud. A 
KL. II -III
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - do wykonania zadań
sal. kl. IIIB
bud. A 

KL. II -III
A. UBYSZ
16:30 - 18:00
(zajęcia odpłatne)

sal. gimnastyczna

KL. II -III
R. BARTOSZEWSKA
15:00 - do wykonania zadań
sal. kl. IIIB
bud. A 
KL. III 
A. CHOJNACKI
15:00 - 16:00
sal. fiz-chem.
bud. A 
JĘZYK ANGIELSKI
PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU
TRENING PRZED EGZAMINEM
JĘZYK POLSKI
KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU
FIZYKA  
KL. II - III
J. DZIWANOWSKA
15:00 - 16:00
sal. kl. IA
bud. A
KL. IIIB/IIIA
M. PAWEŁCZYK
15:00 - 16:30
sal. kl. 
bud. A
KL. II - III
M. PAWEŁCZYK
15:00 - 16:30
sal. kl. IIIA
bud. A
KL. II - III 
A. CHOJNACKI
15:00 - 16:00
sal. kl. IIIA
bud. A 
 
SEKCJA WOS TRENING PRZED EGZAMINEM
HISTORIA
PIŁKA NOŻNA    
KL. II - III
A. KUŹNIAK
15:00 - 16:00
sal. kl. IIIA
bud. A 
KL. IIIB/IIIA
M. RYCHLIK
15:00 - 16:30
sal. kl. IIIB
bud. A 
KL. II - III
M. STACHOWIAK
15:00 - 16:00
sal. gimnastyczna