Umowa o szkolne nauczanie

Poznań 61-065 ul. Piwna1, tel. 633-71-38, 633-72-63, 0602-327-616

e-mail: sekretariat@szkolapol-ang.pl

www.szkolapol-ang.pl

POBIERZ UMOWĘ

informacje

Szachy w szkole

Zapraszamy na zajęcia...

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK