Szkolne Czyściochy

SZKOLNE CZYŚCIOCHY

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – głosi mądre przysłowie, które w odniesieniu do naszego konkursu nabiera szczególnego znaczenia. Jego cel to wypracowywanie nawyku dbałości o salę lekcyjną, która staje się „wizytówką” nie pojedynczego ucznia, ale całego zespołu. Co dzień czystość w klasach skrupulatnie sprawdza pani pielęgniarka L. Krobska wraz z wybranymi uczniami. Klasy oceniane są w skali od 1 do 5. Grupa, która zbierze w ciągu miesiąca najwyższą ilość punktów, uzyskuje zaszczytny tytuł „Czyściochów Miesiąca”.