Regulamin rekrutacji do SP
 1. Rekrutacja do klas zerowej i pierwszej rozpoczyna się 1 października każdego roku.
 2. Dziecko do szkoły można zapisać:
  1. osobiście w siedzibie szkoły
  2. drogą elektroniczną na nasz adres e-mailowy (sekretariat@szkolapol-ang.pl)
 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zapisanie dziecka do szkoły jest:
  1. badanie psychologiczne dziecka i spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły,
  2. uczestnictwo dziecka w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez przyszłych wychowawców tworzonych klas w terminie uzgodnionym z rodzicami,
  3. uiszczenie opłaty za badanie psychologiczne w sekretariacie szkoły lub dostarczenie dowodu wpłaty na konto szkoły,
  4. wypełnienie przez rodziców kwestionariusza >>
 4. Terminy spotkań z psychologiem, dyrekcją i przyszłymi wychowawcami (zajęcia integracyjne) ustala z rodzicami sekretariat szkoły.
 5. Decyzja o przyjęciu w poczet uczniów klasy I jest podejmowana na podstawie opinii psychologicznej i wniosków ze spotkania integracyjnego, które dają orientację co do możliwości psychofizycznych dziecka.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo uczniów Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Komisja Rekrutacyjna nie podaje przyczyn nieprzyjęcia do szkoły.
 8. Potwierdzeniem woli kształcenia dziecka w Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkole Podstawowej jest wpłata wpisowego na konto szkoły lub w sekretariacie w wysokości 1.500 zł w ciągu 14 dni od podpisania umowy o szkolne nauczanie.
informacje

Szachy w szkole

Zapraszamy na zajęcia...

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK