Netykieta

Dwujęzycznej Polsko Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum 

 

Społeczność szkolna obejmująca uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów), korzystająca z elektronicznej formy komunikacji zobowiązana jest do przestrzegania zasad netykiety. Przez netykietę rozumie się zbiór zasad odpowiedniego zachowania podczas korzystania z Internetu.
 

 1. Każdy członek społeczności szkolnej powinien zachowywać się w stosunku do innych tak, jak sam chciałby być traktowany. Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe.
   
 2. W korespondencji oraz dyskusji na forum lub czacie obowiązują zasady dobrego wychowania oraz formy grzecznościowe; obowiązuje także zakaz używania wulgaryzmów czy obrażania w inny sposób współuczestników dyskusji.
   
 3. Użytkownik sieci przestrzega zakazu:
   
  • Spamowania, czyli masowego wysyłania niechcianych linków na strony użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody.
  • Floodowania, czyli wielokrotnego wysłania tej samej wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu w celu zaśmiecenia okna rozmowy, wklejania logów bez uprzedniej zgody odbiorcy itp.
  • Trollowania, czyli zamierzonego wywoływania kłótni w dyskusji internetowej poprzez umieszczanie nieprawdziwych, obraźliwych lub napastliwych komentarzy.
  • Pisania wiadomości wielkimi literami (oznacza to krzyk).
  • Używania nadmiernej liczby emotikonów, które powinny być dodatkiem, a nie główną treścią wiadomości.
    
 4. Użytkownik sieci przestrzega nakazu:
   
  • Regularnego korzystania z e-dziennika, który stanowi podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami (opiekunami).
  • Dbania o język, poprawną pisownię oraz odpowiednią formę wiadomości (koniecznie podawaj temat związany z treścią e-maila, stosuj zwroty grzecznościowe).
  • Przestrzegania warunków licencji i praw autorskich (cytując zawsze podawaj autorów.)
    
 5. Uczniowie:
   
  • Dbają o kulturalną, rzeczową wymianę informacji podczas porozumiewania się za pomocą wszelkich komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.
  • Korzystają z tabletów, smartfonów i wszystkich innych urządzeń połączonych z Internetem podczas lekcji, tylko za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych.
  • Przestrzegają regulaminów pracowni komputerowych i netykiety podczas lekcji wykorzystujących komputery oraz zasoby internetowe.
    

Sposób wyrażania swojego zdania w sieci świadczy o Twoim dobrym wychowaniu lub braku kultury. Zachowuj się tak, żebyś niczego nie musiał się wstydzić.

Informacje

PIWNA W PIGUŁCE

 

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK