Konkurs przyrodniczy

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” od 12 lat zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Konkursie Przyrodniczym, którego naczelne cele to: rozpowszechnianie zainteresowania ochroną przyrody, zachęcanie do poznawania ojczystej flory i fauny, wreszcie poszerzanie wiedzy z zakresu botaniki i zoologii, która wykracza poza treści objęte programem nauczania. Co roku organizatorzy rywalizacji podają chętnym szkołom temat, wokół którego ogniskować się będą konkursowe zmagania uczestników.

informacje

Szachy w szkole

Zapraszamy na zajęcia...

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK